हिंदू नववर्ष आणि मराठी नववर्षाच्या पहिल्या दिवशी गोडधोड आणि कडुलिंबाचा ही खास नैवेद्य दाखवला जातो.

गुढीपाडव्याच्या दिवशी ब्रह्मदेवाने विश्वाची निर्मिती केली अशी मान्यता आहे.

पुरणपोळी

श्रीखंड, पुरी

वरण-भात

खीर

गुलाब जामुन

खीर

शिरा

गुढीपाडव्याला गुढी का उभारली जाते? काय आहे खरे कारण?

गुढीपाडव्याला गुढी का उभारली जाते? काय आहे खरे कारण?