Tilted Brush Stroke

अयोध्येत कोणत्या दिवशी काय कार्यक्रम जाणून घ्या सविस्तर माहिती

Thick Brush Stroke

मूर्ती मंदिर परिसरात आणणार

Chat Box

 17 जानेवारी

Thick Brush Stroke

तीर्थ पूजन, जल यात्रा, जलधिवास आणि गांधधिवास

Chat Box

18 जानेवारी (संध्याकाळी)

Thick Brush Stroke

औषधिवास, केसरधिवास,  घृतधिवास

Tooltip

19 जानेवारी (सकाळी)

Thick Brush Stroke

धान्याधिवास

Tooltip

19 जानेवारी (संध्याकाळी)

Thick Brush Stroke

शर्करधिवास, फलाधिवास

Tooltip

20 जानेवारी (सकाळी)

Thick Brush Stroke

पुष्पधिवास

Tooltip
Tooltip

20 जानेवारी (संध्याकाळी)

Thick Brush Stroke

मध्याधिवास

Tooltip

21 जानेवारी (सकाळी)

Thick Brush Stroke
Tooltip
Tooltip

21 जानेवारी (संध्याकाळी)

शय्याधिवास

Thick Brush Stroke

प्राणप्रतिष्ठापना

Tooltip
Tooltip

22 जानेवारी